top of page
continuous-powder-coating-plant.jpg

Duurzaamheid

Economy-007.jpg

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ons bedrijfsmodel streeft naar economische groei, maar niet ten koste van het milieu. Integendeel, we zetten ons in om daadwerkelijk waarde toe te voegen aan het milieu, onze klanten, onze medewerkers, de gemeenschap en onze organisatie.

Dit streven naar duurzaamheid is een doorlopend proces waarin we continu innoveren en investeren in duurzamere materialen en methodes.

Milieubewust

In2Coating neemt onder andere zijn verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid door:

Powder-Coating-Line.jpg

Oplosmiddelvrij

Wij maken uitsluitend gebruik van coatings waarin geen oplosmiddelen zitten.

BX_Uzwil-Gupfenstrasse-78_946739.jpg

Optie: Zonder grit

Voorafgaand aan het aanbrengen van onze coatings hoeft niet gestraald te worden met grit.

nisc-Project-11.jpg

Minder restafval

Door een efficient om te gaan met  grondstoffen en afval te scheiden.

Onze bijdrage 

Wij hebben onze activiteiten gekoppeld aan een aantal duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de verenigde naties (de SDG’s).

Hieronder geven wij onze doelstellingen concreet weer:

  • Wij maken uitsluitend gebruik van coatings waarin geen oplosmiddelen zitten. 

  • Voorafgaand aan het aanbrengen van onze coatings hoeft niet gestraald te worden met grit. Hierdoor worden niet alleen de onderhoudskosten verminderd en levensduur verlengd, maar ook het milieu significant minder belast. 

  • Minder afval en een betere afvalscheiding.

  • Wij bieden van een veilige en gezonde werkomgeving.

  • Wij gebruiken waar mogeljik oplosmiddelvrije coatings, deze zijn beter voor mens en milieu. 

  • We voldoen aan de wet- en regelgeving.

  • Onze medewerkers zijn VCA-VOL gecertificeerd.

ji---call-for-uniform-definition-of-solvent-free-coating.webp
gezondheid en welzijn.webp
verantwoorde consumtie.webp
klimaatactie.webp
bottom of page