Duurzaamheid

Wij realiseren ons dat iedereen zijn verantwoordelijk moet nemen als het gaat om duurzaamheid. Ons businessmodel is gericht op economische groei. Waarbij wij niet geen negatieve impact willen hebben, maar ook echt waarde willen toevoegen aan het milieu, onze klanten, onze medewerkers, de gemeenschap en aan onze organisatie.

Dit is een continu proces waarbij wij blijven innoveren en investeren in meer duurzame materialen en technieken.

Onze bijdrage 

Wij hebben onze activiteiten gekoppeld aan een aantal duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de verenigde naties (de SDG’s).

 

 

Hieronder geven wij onze doelstellingen concreet weer:

  • Wij maken uitsluitend gebruik van coatings waarin geen oplosmiddelen zitten. 

  • Voorafgaand aan het aanbrengen van onze coatings hoeft niet gestraald te worden met grit. Hierdoor worden niet alleen de onderhoudskosten verminderd en levensduur verlengd, maar ook het milieu significant minder belast. 

  • Minder afval en een betere afvalscheiding.

  • Wij bieden van een veilige en gezonde werkomgeving.

  • Wij gebruiken waar mogeljik oplosmiddelvrije coatings, deze zijn beter voor mens en milieu. 

  • We voldoen aan de wet- en regelgeving.

  • Onze medewerkers zijn VCA-VOL gecertificeerd.

.

verantwoorde consumtie.png
klimaatactie.jpg
gezondheid en welzijn.png